©2022 Polska Szkoła Negocjacji. All Rights Reserved. Created by TRABSKY

O nas

Think Thank negocjacji

Polska Szkoła Negocjacji, jako think tank wypracowujący skuteczne rozwiązania negocjacyjne, wspiera przedsiębiorstwa, jednostki administracji oraz organizacje społeczne we wdrażaniu efektywnych praktyk i zmian w specyficznych dla nich procesach negocjacji.

Naszym celem jest

stworzenie rzetelnego źródła merytoryki rozumienia negocjacji, oraz specyfiki negocjowania w Polsce.

wypracowywanie najlepszych praktyk prowadzenia negocjacji i metod szkolenia negocjatorów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego

stałe rozwijanie kompetentnego zespołu ekspertów i angażowanie społeczności negocjatorów w Polsce

wypracowywanie jasności definicyjnej, oraz kodeksu zawodu negocjatora.

opracowywanie, prezentowanie i opiniowanie wyników najnowszych badań i trendów w dziedzinie negocjacji, oraz ich zastosowania na polskim rynku

Poznaj nasz otwarty zespół ekspertów Polskiej Szkoły Negocjacji.

W naszym zespole działamy na zasadach dobrowolności, z poszanowaniem różnych wartości i poglądów. Nasi specjaliści reprezentują różne branże i specyficzne dla nich perspektywy. Dbamy o wysoką jakość i rzetelność naszych treści i działań. Wypracowywane dokumenty i rekomendacje są zawsze wynikiem dyskusji między ekspertami reprezentującymi różnorodne punkty widzenia .

Wojciech Sambor

Zbigniew Dzideczek

Doświadczony praktyk sprzedaży i negocjacji, trener i konsultant. Przez lata rozwijał zespoły i struktury sprzedażowe, projektował procesy i modele negocjacyjne oraz promował nowe idee szkoleń negocjacyjnych w biznesie. Zarządzał zespołem ponad 300 specjalistów i managerów w rozproszonych strukturach.

W ramach Sambor Training wprowadza turniej negocjacyjny i sparingi negocjacyjne jako unikalne umiejętności rozwoju umiejętności biznesowych na polskim rynku. Adaptuje nowoczesną metodologię i najnowsze trendy w nauce negocjacji na polskim rynku. Rozwija także projekt indywidualnych konsultacji i modele standaryzacji procesów negocjacyjnych w organizacji.

Przez ostatnie 12 lat przeprowadził ponad 1200 godzin warsztatów i wyszkolił ponad 2000 sprzedawców, managerów i specjalistów. Współpracował z międzynarodowymi firmami z branży finansowej, ubezpieczeniowej, IT oraz FMCG. Obecnie szkoli głównie działy sprzedaży, zakupów oraz zespoły projektowe i odpowiedzialne za zarządzanie zmianą.
Angażuje się w doradztwo strategiczne i operacyjne dla startupów. Odpowiada za budowę światowej sieci sprzedaży Bridge2.business – platformy automatyzacji zakupów rządowych USA, NATO, UE i ONZ.

Autor i redaktor książki o negocjacjach “Scenariusze negocjacji biznesowych – Trening umiejętności”

Ukończył Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na SGH, oraz Psychologię na UW. Szkolony przez renomowanych trenerów z zakresu negocjacji, zarządzania strategicznego, komunikacji i perswazji.