©2022 Polska Szkoła Negocjacji. All Rights Reserved. Created by TRABSKY

Polska Szkoła Negocjacji – pierwszy w Polsce negocjacyjny think tank

Polska Szkoła Negocjacji, jako think tank wypracowujący skuteczne rozwiązania negocjacyjne, wspiera przedsiębiorstwa, jednostki administracji oraz organizacje społeczne we wdrażaniu efektywnych praktyk i zmian w specyficznych dla nich procesach negocjacji.

Założenie Polskiej Szkoły Negocjacji jest naszą odpowiedzią na problem braku jasności w odbiorze społecznym co do pojęcia negocjacji, jak i samego zawodu negocjatora. 

https://www.youtube.com/watch?v=wpKvpM0e0wg&t=146s

W ramach społeczności zaangażowanych negocjatorów i wszystkich zainteresowanych tworzymy otwartą przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń, aby zunifikować pojęcia funkcjonujące w branży.

Naszym celem jest 

  • stworzenie rzetelnego źródła merytoryki rozumienia negocjacji, oraz specyfiki negocjowania w Polsce.
  • wypracowywanie najlepszych praktyk prowadzenia negocjacji i metod szkolenia negocjatorów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego
  • stałe rozwijanie kompetentnego zespołu ekspertów i angażowanie społeczności negocjatorów w Polsce
  • opracowywanie, prezentowanie i opiniowanie wyników najnowszych badań i trendów w dziedzinie negocjacji, oraz ich zastosowania na polskim rynku
  • wypracowywanie jasności definicyjnej, oraz kodeksu zawodu negocjatora.